Atelier.101 - Ing. arch. Klára Trnková, autorizovaná architektka Brno - návrhy a realizace interiérů, projekty staveb

O atelieru

Ing. arch. Klára Trnková, autorizovaná architektka, absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1997. Rok působila v architektonickém atelieru v Německu v Regensburgu, poté spolupracovala s několika architektonickými ateliery v Brně.

Od roku 2001 vede vlastní projekční kancelář ATELIER.101 v Brně a věnuje se převážně navrhování a projektování staveb a rekonstrukcí v pozemním stavitelství, projektování interiérů občanských a obytných budov. V roce 2007 vznikla společnost ATELIER 101, s.r.o.

Atelier zhotovuje všechny stupně projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných vyjádření a povolení a zajišťuje realizace vlastních interiérů.

Hlavní činnosti atelieru:
  • architektonické návrhy staveb, architektonické a objemové studie, dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby včetně autorského dozoru
  • návrhy a realizace interiérů občanských a obytných budov
  • celkové projektové zpracování zakázky od studií až po technické řešení detailů stavebních prací, konstrukcí a materiálů.
  • inženýrská činnost při získávání územního rozhodnutí a stavebního povolení, činnost po dokončení stavby vedoucí k získání kolaudačního rozhodnutí
  • dodávky mobiliáře, realizace interiérů „na klíč“
ATELIER 101, s.r.o.
Ing. arch. Klára Trnková
autorizovaný architekt
sídlo: Banskobystrická 151,
621 00 Brno
kancelář: Křenová 26,
602 00 Brnomobil: +420 605 566 556
mobil: +420 732 951 417
e-mail: info@atelier101.cz
web: www.atelier101.cz

Všechna práva vyhrazena © atelier.101 | 2006